StevensLegal

Woningbezitters die onjuist zijn geïnformeerd over de woonoppervlakte van hun woning, hebben recht op schadevergoeding.

GA VERDER

U HEEFT EEN HUIS GEKOCHT

Woningbezitters die onjuist zijn geïnformeerd over de woonoppervlakte van hun woning, hebben recht op schadevergoeding.

STEVENSLEGAL

Bent u ook benadeeld? StevensLegal helpt u om uw recht te halen.

SCHADEVERGOEDING

Uw schadevergoeding kan in de vele (tien)duizenden euro’s lopen. Deze schade hoort voor rekening van de makelaar te komen.

Over StevensLegal

StevensLegal komt op voor woningbezitters die onjuist zijn geïnformeerd over de woonoppervlakte van hun woning. Makelaars die een fout hebben gemaakt, behoren hier niet zomaar mee weg te komen. Zeker niet als op grote schaal huizenbezitters duizenden, tienduizenden euro’s schade hebben geleden als gevolg van het onzorgvuldig handelen van makelaars.

 

Het is algemeen bekend dat makelaars in het verleden op grote schaal de oppervlakte van een woning te rooskleurig voorspiegelden om daarmee een betere verkoopprijs voor hun klanten te kunnen realiseren. In 2010 heeft een aantal beroepsorganisaties, mede omdat de pers, waaronder Radar, deze misstanden aan de kaak hebben gesteld, de Meetinstructie ingevoerd. Hiermee diende bewerkstelligd te worden dat makelaars voortaan wel de juiste woonoppervlakte doorgaven.

Bent ook u benadeeld doordat uw woning kleiner lijkt te zijn, dan door de verkopend makelaar opgegeven?

 

StevensLegal is graag bereid de door u geleden schade te verhalen op de makelaar. Neem gerust contact met ons op.

StevensLegal is ervan op de hoogte dat ook na 2010 veel makelaars het niet zo nauw namen met de Meetinstructie. Sterker, het komt nog steeds veelvuldig voor dat er grote verschillen zitten in de opgegeven en de werkelijke woonoppervlakte.

 

In de afgelopen jaren heeft mr. P.A.J. Stevens voor diverse opdrachtgevers een groot aantal tuchtklachten ingediend en zijn er door hem meerdere gerechtelijke procedures gestart. Met als ultieme doel een einde maken aan deze misstanden. En met success.

 

Dit doel lijkt dichterbij dan ooit. Begin 2017 hebben zowel het Gerechtshof Den Haag als het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat een makelaar die een woning niet op een juiste wijze opmeet, onrechtmatig handelt en ook schadeplichtig is.

StevensLegal sluit niet uit dat sinds 2010 vele (tien)duizenden mensen een woning hebben gekocht, die minder groot is, dan waarvan zij mochten uitgaan. Aan de hand van deze glasheldere uitspraken, zijn de kansen op een succesvolle schadevergoedingsactie sterk toegenomen. Maar dit zal niet zonder slag of stoot gaan. U heeft hierbij hulp nodig want ook nu nog speelt de makelaardij de vermeende onschuld en wijzen zij iedere claim af.

StevensLegal helpt u om uw recht te halen

Werkwijze

Iedere zaak verdient zijn eigen aanpak

Maatwerk. Ieder dossier is anders en ieder dossier verdient dan ook een eigen plan van aanpak. Dit komt simpelweg omdat de omstandigheden per geval verschillen.

 

Alhoewel StevensLegal er altijd naar streeft om op een constructieve wijze tot een oplossing te komen, lukt dit in de praktijk niet altijd omdat sommige makelaars, vaak onder druk van hun beroepsaansprakelijkheidverzekeraar, niet open staan voor een minnelijke regeling. Ondanks het feit dat diverse rechtbanken en gerechtshoven hebben bepaald dat een makelaar die zich niet aan de meetinstructie houdt, onzorgvuldig en onrechtmatig handelt, stellen sommige makelaars zich nog steeds op het standpunt dat zij niet verkeerd gehandeld hebben. In de hoop daarmee niet te hoeven over te gaan tot het betalen van een schadevergoeding.

 

StevensLegal heeft veel ervaring als het gaat om het vinden van de juiste invalshoek. Soms kiezen wij ervoor om een tuchtklacht in te dienen, soms om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Hoe dan ook, het doel heiligt de middelen en StevensLegal zal er alles aan doen om tot een voor u eerlijk resultaat te komen.

Uitspraken

 TUCHTRECHTER

RECHTBANK

GERECHTSHOF

mr. Stevens staat aan de basis van de jurisprudentie als het gaat om makelaars die de meetinstructie niet hebben opgevolgd

StevensLegal heeft een selectie gemaakt van een aantal uitspraken, zowel van de tuchtrechter als van rechtbanken en hoven, waar zij bij betrokken is geweest.

Tarieven

StevensLegal legt na de bestudering van de stukken een honorariumvoorstel aan u voor. Hierbij is het mogelijk om om op basis van een uurtarief af te rekenen, maar ook een resultaatsafhankelijk honorarium behoort tot de mogelijkheden. Vraag u gerust naar de mogelijkheden.

Honorariumvoorstel

Contact

Woningbezitters die onjuist zijn geïnformeerd over de woonoppervlakte van hun woning, hebben recht op schadevergoeding

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

NEEM CONTACT OP

Postbus 17213, 2502 CE Den Haag

070 – 753 41 25

09:00 uur tot 17:00 uur